top of page

אנו רואות חשיבות רבה בהנגשת האתר ומשקיעות משאבים רבים להפוך אתר זה לנגיש באופן מקסימלי, בכדי לאפשר את חווית הגלישה לכלל האוכלוסייה ולאנשים עם מוגבלויות בפרט. 

התאמות הנגישות באתר בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA. עם זאת, ייתכן ותמצאו אלמנטים שאינם מונגשים כי טרם הונגשו ו/או שלא נמצאה טכנולוגיה מתאימה ולצד זה אנו מבטיחות כי מתבצעים מרב המאמצים לשפר ולהנגיש ברמה גבוהה ובלי פשרות.

במידה ונתקלתם בקושי בגלישה באתר וצפייה בתוכנו אנו מתנצלות ונשמח מאוד כי תפנו את תשומת ליבנו לכך באחד מאמצעי הקשר המפורטים בתחתית ההצהרה או ישירות דרך האתר.

אנחנו מבטיחות להמשיך ולעשות כל שביכולתנו על מנת לשפר, לתקן את הדרוש ולהתאימו אליכם.​

פרטי אחראית הנגישות באתר- עדית שדה   דוא"ל: idit@iditsadeh.com

הצהרת הנגישות

bottom of page