top of page

יום בריאות הנפש 2021


יום בריאות הנפש 2021, אני ואולי גם מי שבארגון שלך

כשיצאתי הערב לסיבוב עם בובי שבתמונה פה למטה, הזדמן לי לשמוע פרק של אחד הפודקאסטים האהובים עלי ביותר WorkLife with Adam Grant. גראנט הוא פסיכולוג ארגוני מבריק לטעמי ולמי שבעניין וטרם הכיר.ה, זה הזמן להכניס לרשימה ולשמור במועדפים בפרק ששמעתי ונמצא גם בתגובה הראשונה, גרנט מדבר על ענייני בריאות הנפש שתמיד היו כאן וכל אלו שנוספו בעקבות הקורונה- אותם אלו שנגעו ברבים מאיתנו

 

וזה הרגע שאניח שאני לא היחידה פה שחוותה בשנה האחרונה תחושות קשות של חוסר אויר, בדידות ותכלס סוג של סגר בלב - זה השפיע על החיים שלי באופן עמוק, זה היה לכאורה מתחת לפני השטח, אבל מתישהו כבר לא. עשיתי עם זה עבודה עצמית ואני עדיין עושה והסיבה לכתוב את זה כאן היא בעיקר כדי שנחשוב על זה בתוך ארגונים

גרנט מנפץ בזה אחר זה מיתוסים על תפיסות של בריאות נפש בארגונים- החל מהמחשבה שדרג הניהול חסין, דרך המחשבה שענייני הנפש אינם קשורים לעבודה ושבהגיענו לארגון השארנו אותם בדלת ועוד הוא מדבר על תרבות ארגונית של פתיחות, על חמלה ופגיעותבואו נעז לשאול האם בארגון שלי רואים את הא.נשים - אבל באמת רואים? האם יודעים מה שלומם.ן? האם יש לארגון דרך להושיט יד? כי כמו שלמדתי מחברותיי וחבריי בעמותת אנוש: בריאות הנפש זה הסיפור של כולנו

 

ולמי שתוהה למה בובי פה קיבל כזה מקום מכובד ועוד עם קלוז אפ, אז זה לא רק כי הערב צעדנו לנו יחד, זה בעיקר כי בזכותו גילינו את כוחו של בעל חיים לגעת בלב שלנוComments


bottom of page