top of page

אמצו שאלה: מה יצא טוב מהקורונה?


בהנחה שכולם.ן בקו הבריאות, אפשר ואולי אפילו כדאי לפתוח את השבוע ואת ישיבת הצוות הבאה עם השאלה הזו, שמזמינה חשיבה רחבה רגע לפני שצוללים לשוטף ומאפשרת לאסוף תובנות להמשך.


חוצמזה נראה שעכשיו קצת יותר מתמיד חשוב בתוך הכל לעצור בקטנה, לראות שיצאו גם דברים טובים.


בדיוק את השאלה הזאת שאלתי צוות שהחל להישחק מהמצב החדש. בתוך דקות נוצרה רשימה של 13 דברים חיוביים שקרו בחברה שלהם: משימוש במאגרי מידע שכבר שנה מנסים להטמיע את השימוש בהם ועד אמירות אחד לשני על חיזוק הקשר ועזרה הדדית.


זה הפתיע אותם וגם חיזק להמשך הדרך – בקיצור, מזמינה לאמץ את השאלה.


 


Comments


bottom of page