top of page

ניהול משימות ויומן (וגם גלידה)

כותבת פוסטים בדרך כלל בעמידה, בטלפון הנייד, בין לבין דברים שאני עושה, זה קורה ברגע שיש בו איזו בהירות, תובנה, תהייה.

וכך קרה בחמישי שכתבתי פוסט על ניהול משימות ויומן (וגם על גלידה). זה לא היה איזה שוס, פשוט טיפ קטן שיכול להיות רלוונטי.מהרגע שיצא לאוויר הפייס הפוסט הביא עד אחר הצהריים ל-7 הודעות אישיות במסנגר ול-4 שיחות קצרות בנושא, אחת מפתיעה במיוחד כי היתה ממנהלת שלא פגשתי שנים והרימה טלפון במיוחד בשביל לספר על מהלך שהיא מובילה בנושא אצלה בארגון (מודה שהייתי בהלם שעצרה את ענייניה כדי להתקשר וזו כנראה גם ההזדמנות להתנצל על מינוס חדות שבטח הייתי בה באותה השיחה).


מסתבר שבתוך תרבות הגם-וגם, ניהול היומן נתפס ככלי לא רע בכלל שיכול לסייע להתמודד עם מורכבות, עמימות ואי וודאות.

 

אז הנה עוד נקודה למחשבה כי אין על תחילת שבוע לתרגיל קטן (שדורש דקות אחדות):

1. לפתוח יומן

2. לעבור על השבוע הקרוב (לקרוא את הכל: פגישות, משימות וכו׳)

3. לסמן בצבע ביומן את מה שיש לי השבוע שעוסק בדברים המרכזיים שאני רוצה/ צריך/ה לעשות

4. מפה כבר אסימונים נופלים.

 

לתוצאתיים.ות: לבחור דבר אחד לשינוי בעקבות התובנות.

 

לתהליכים.ות: לקחת אוויר ולתת לתובנות לשקוע והן כבר יביאו למעשים בהמשך

 

למיטיבי.ות לכת: מומלץ להסתכל על השבוע ביומן לצד הגדרת התפקיד (מנסיון זה מעורר חשיבה ומביא להחלטות).

 

מומלץ לעשות את התרגיל בזוג, כך תוכלו לקבל ולתת פידבק.

גילויים מובטחים!

コメント


bottom of page