top of page

מנהל.ת בבידוד?

לכל מי שחזרו מכנס בינלאומי, או שטסו להנות עם המשפחה בסקי, לכל מי שטס ללמוד מודל חדש, לכל מי שחזר מפגישות עם משקיעים וגם למי שלקחו רגע לעצמם וטסו לפגוש חבר משכבר הימים: וולקאם בק, קיבלתם בידוד.


בהנחה שהבריאות בטוב ושחזרת עם אנרגיות מחודשות אפשר לראות במצב של חדר סגור בבית ל-14 יום גם יתרונות. סוג של תרגיל בבידוד ניהולי:


זמן לחשוב עם עצמך על הדברים, אלו שבתחתית הרשימה או בראשה אבל איכשהו לא הגעת אליהם. אלו שמחכים לך כבר זמן, שדורשים התערבות שלך אבל משום מה נמנעת ממנה. אלו שתמיד אמרת עליהם "אם רק היו לי כמה ימים כבר היה צץ במוחי רעיון פורץ דרך".

זו הזדמנות לעצור את השוטף ששוטף ופשוט לחשוב.


מצטרפת למאמץ הלאומי ומבטיחה לסייע לכל מנהל.ת בבידוד כשאני מהטלפון הנייד הרחק הרחק ועם מסיכה.Comentarios


bottom of page