top of page

דרושה בהירות!

כשהכל מבולבל ולא ידוע - תייצרו וודאות איפה שניתן היא אמנם לא בדיוק היתה שם במיטבה במסיבות העיתונאים של תקופת הקורונה, אבל זו המלצתי לכל חברות וחברי ההנהלה שטורחים לקרוא עוד פוסט שמנסה להיות רלוונטי לקראת השבוע שלפנינו:


תיצרו לא.נשים וודאות ובהירות ארגונית ככל שניתן.

תעשו סדר בדברים.

תאמרו ותכתבו מה כן (ידוע, הוחלט, בהתלבטות, בדיון) ומה לא.

שימו זרקור על כך שזה מצב חדש לכולנו, שההנהלה "על זה", שהיא נמצאת, קשובה למה שקורה בחוץ ולא פחות גם למה שקורה בפנים. תזמינו להשמיע ותקשיבו באמת, תראו שיש על מי לסמוך

תגיעו לכולם.ן - למי שבכיר יותר ופחות, למי שבמשרה מלאה, חלקית או מתנדב.ת, למי שעובד.ת בתוך הארגון או איתו מבחוץ, לשותפות ולשותפים.
Comments


bottom of page